FC Smolevichi-Sti v FC Minsk Fußball Wett-Tipps & Prognosen

Vysshaya Liga

FC Smolevichi-Sti

FC Minsk

Kursen Format:

FC Smolevichi-Sti | Unter - Über Tabelle

MarktUnterÜber
0.5 Halbzeit44.44%55.56%
1.5 Halbzeit77.78%22.22%
0.5 Endstand22.22%77.78%
1.5 Endstand44.44%55.56%
2.5 Endstand77.78%22.22%
3.5 Endstand77.78%22.22%

FC Minsk | Unter - Über Tabelle

MarktUnterÜber
0.5 Halbzeit12.50%87.50%
1.5 Halbzeit50.00%50.00%
0.5 Endstand0.00%100.00%
1.5 Endstand12.50%87.50%
2.5 Endstand37.50%62.50%
3.5 Endstand50.00%50.00%

Torspanne & Bewertungsformular

FC Smolevichi-Sti FC Minsk
W 3+0.0%03+0.0%0
2+0.0%02+25.0%2
10.0%0112.5%1
D 044.4%4012.5%1
L 122.2%2112.5%1
2+33.3%32+37.5%3
3+0.0%03+25.0%2